Radovi na rušenju

Pošto vršimo adaptacije stanova, kuća, poslovnih i drugih objekata imamo i ekipu za rušenje pregradnih zidova, ograda, delovi zida ili podne kosuljice.

Pre svakog rušenja moramo statički da utvrdimo da li se može nešto rušiti ili ne, pa tek tada pristupiti izvođenju.

Sav sut se skuplja i iznosi rucno sa utovarom u kamion i odvozi na predvidjenu deponiju.