Renoviranje krova

Glavna i osnovna podela krovova je prema broju ravni, pa tako imamo jednovodne,  dvovodne,  trovodne,  četvorovodne…

Srpska arhitektura najčešće poznaje četvorovodne krovove, kvadratne ili praugaone osnove.

Krov je najsloženija komponenta na jednom objektu, jer treba da izdrži veoma promenljive klimatske uslove, da osigura vodootpornost, ponudi potpunu zaštitu od hladnoće i gubitka toplotne energije u zimskom periodu. Takođe treba da zaštiti od sunca i pregrejavanja korisnog prostora u potkrovlju zgrada, u letnjem periodu.

ELEMENTI KROVA:

Krovna konstrukcija (sa podkonstrukcijom)

Izolacioni sloj

Krovni pokrivač

Završni elementi

Krovni pokrivač nosi konstrukcija i prenosi opterećenja ka donjim delovima objekta.

Krovna konstrukcija moze biti masivna (svodovi i kupole) od opeke,  zemlje ili tavanice od armiranog betona ili sačinjena od komponenata (drvene, betonske rešetke, metalne, ramovi, klasicne drvene konstrukcije, i.t.d.

Krovni pokrivač je deo krova koji neposredno štiti krvnu konstrukciju i ceo objekat od spoljašnjih uticaja.

Mi vam možemo uraditi krov od različitih materijala

-CREP                                                                                                       

-Razni pokrivači od lima                                                                              

-Pokrivači od drveta                                                                              

-Betonski pokrivaci                                                                                 

-Razni pločasti materijali                                                                        

-Pokrivači na bazi bitumena                                                                   

-Metalni – čelicni pokrivači                                                                          

-Krovni pokrivač od stakla