Zidarski radovi

Zidarski radovi podrazumevaju rekonstrukciju prostora i uredjenje

Enterijera, zidanje pregradnih ili drugih zidova od razlicitih materijalapo sebi , malterisanje zidova, izrada izravnajuceg sloja, sva krpljenja i popravke.

Adaptacija stana sama po sebi zahteva razna krpljenja i obradjivanje raznih povrsina malterima koji se moraju izvoditi sa

Paznjom i onako kako je propisano.

Nasi zidari su opremljeni, i verzirani da izvedu svaku vrstu zidarskih radova.

Zbog susenja i produzetka pojedinih radova, klasicne radove izbegavamo na najmanju mogucu meru jer noviji materijali omogucuju krace radove izvodjenja radova.

Tu se bitno skracuju radovi izvodjenja prema klasicnim zidarskim

Radovima.